جملات زیبا از خورخه لوئیس بورخس (بخش اول)

♣هميشه حرفي را بزن که بتواني بنويسي، چيزي را بنويس که بتواني امضايش کني وچيزي را امضا کن که بتواني پايش بايستي.
♣ آنانکه تجربه‌هاي گذشته را به خاطر نمي‌آورند محکوم به تکرار اشتباهند.
♣ وقتي به چيزي مي‌رسي بنگر که در ازاي آن از چه گذشته‌اي.
♣ آدم‌هاي بزرگ شرايط را خلق مي‌کنند و آدم هاي کوچک از آن تبعيت مي‌کنند.
♣ آدم‌هاي موفق به انديشه‌هايشان عمل مي‌کنند اما سايرين تنها به سختي انجام آن مي‌انديشند.
♣ گاهي خوردن لگدي از پشت، برداشتن گامي به جلو است.
♣ هرگز به کسي که براي احساس تو ارزش قايل نيست دل نبند.
♣ هميشه توان اين را داشته باش تا از کسي يا چيزي که آزارت مي‌دهد به راحتي دل بکني.
♣ به کساني که خوبي ديگران را بي‌ارزش يا از روي توقع مي‌دانند، خوبي نکن و اگر خوبي کردي انتظار قدرداني نداشته باش.
♣ قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.
♣ هرگاه با آدم‌هاي موفق مشورت کني شريک تفکر روشن آنها خواهي بود.
♣ وقتي خوشبخت هستي که وجودت آرامش بخش ديگران باشد.
♣ به خودت بياموز هرکسي ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.
♣ هرگز براي عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهي در انتهاي خارهاي يک کاکتوس به غنچه‌اي مي رسي که زندگيت را روشن مي‌کند.
♣ هرگاه نتوانستي اشتباهي را ببخشي آن از کوچکي قلب توست، نه بزرگي اشتباه.
♣ عادت کن هميشه حتي وقتي عصباني هستي عاقبت کار را در نظر بگيري.
♣ آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهايي را که باز مي‌شوند، نبيني.
♣ تملق کار ابلهان است.
♣ کسي که براي آباداني مي‌کوشد جهان از او به نيکي ياد مي کند.
♣ آنکه براي رسيدن به تو از همه کس مي‌گذرد عاقبت روزي تو را تنها خواهد گذاشت.

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

۱۸ سال خدمت صادقانه که به چشم نیامد

به گزارش هفته نامه افق کویر، ﺯﻧﺎﻥ به