وظیفه

انجام وظیفه، عالی ترین مقصود و منظور زندگانی در اخلاق و رفتار و کردار است. یکی از بهترین واژه های که انسان به اهدافی که دارد می رساند، انجام وظیفه است و انسان تمام توانایی ها و مساعی خود را در خدمت وظیفه ای که در دست دارد بکار می گیرد. هر کسی در هر حال و وضعیتی که هست باید وظیفه خود را صادقانه انجام دهد. در یک نهضت ملی، هر کس وظیفه ای بعهده دارد که به هیچ وجه نباید قصور و غافل بماند و برای دیگران سودمند و مثمر ثمر باشد و شانه خالی کردن از زیر بار وظایف جز سستی و عدم تعهد نیست. زمانی می توان مدعی حقوق بشر شد که انجام وظیفه در راه صحیح و به پیشبرد آنچه خواسته یک جامعه است و احساس خشنودی کند باشد. در واقع انسان به کار گماردن در قبال مسئولیت است. وظایف طبقه بندی شده یک کشور که ملت آن را عامل محرکی بنام وظیفه در چهار چوب قانون انجام می دهد. آنگونه که لازم است عمل کند. راه آشکار و تاریکی وجود ندارد. بزرگترین کمال است. وظیفه شناسی، زیر بار مسئولیت خالی کردن نیست. دلبستگی به آن است که خواسته اجتماعی انسانها در حد توان و معقول جامعه عمل بپوشاند و ملزم به اجرای آن باشد. اهمال در وظایف کوچک، خطاهای بزرگ را می آموزد. انسان در مرکز دایرهِ وظایف عمومی قرار گرفته است. اگر مردم از اجتماع خانواده فردی و جمعی تا سازمانها و ادارات به وظیفه خود آشنا و عملکرد درست داشته باشند. قدر مسلم جامعه ایده آل خواهیم داشت. شاید بر خلاف آن چیزی که مشهود است بدترین افرادی که وظایفشان انجام نمی دهند کسانی هستند که با بی تفاوتی زندگی خود را به پیش می برند و بزرگی و عظمت انسان در طلب آسایش و لذت و مقام و امثال اینها نیست بلکه انجام وظیفه خویش به نحو احسن است. مردمی که در تبعیت از عقل و وجدان راه می روند و انجام وظیفه می نمایند قطعا از کرده ی خود منفعل و نادمند. چون تک محوری اگر چنانچه حول محوری هم بچرخد غیر از وظیفه بنا نیست فتح و عظمت و درخشش کسب کنند. توانایی در حد دلخواه، رضایت وجدان حاصل نمی شود. شرایط سنی و تحصیلات عالی تر قطعاً وظایف سنگین تر به دوش و به گردن شماست و با تعهد اخلاقی که انسان دارد چناچه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد ی و یا فرار نمودی یا به اصطلاح امروزی زرنگی به خرج دادی یک نوع دزدی است که تحمل آن بسیار دشوار است. وظیفه تلنگری است که انسان را به امور محموله دعوت می کند و انجام وظیفه آن نیست که کور کورانه بنا به عادت و غرایز انجام شود، بلکه ارزش واقعی وظیفه را به نحو کمال انجام دادن است.

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

مدیریت جهاد کشاورزی بافق: بافق پتانسیل توسعه دامپروری دارد

به گزارش هفته نامه افق کویر، علی اکبر