آرشیو برایمهر ۱۵, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: مهر ۱۵, ۱۳۹۷

در شماره ۸۵۷ به تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ می خوانیم…

رییس اداره میراث فرهنگی پیرامون توسعه قاضی میر جعفر(ع)بافق: هر متولی سلیقه خود را اعمال می کند/ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان ظرفیتی مغفول مانده/ قلعه بهرام آباد یادگار دوران ساسانی/ قول می دهیم ۳۵ نقطه به وزارت کشور برگردد/ در صورت انجام ...
0