آرشیو برایمهر ۱۶, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: مهر ۱۶, ۱۳۹۷

اجتماعی

به گزارش هفته نامه افق کویر؛ خبرنگار هفته نامه افق کویر در پی نابسامانی « حسینیه خواجه ها» به سراغ «محمد علایی» متولی این حسینیه رفته و با وی به گفتگو پرداخته است: وی درباره قدمت این حسینیه ...
2
اجتماعی

به گزارش هفته نامه افق کویر، کارگران کارخانجات لکوموتیو شهرستان بافق معترض هستند به این موضوع که چرا سازمان تأمین اجتماعی شعبه بافق بعد از قطعی شدن بازنشستگی پیش از موعد کارگران که در کارهای سخت و زیان ...
0
فرهنگی

اگر زن دیگری ، مرد شما رو دزدید هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید نگهش دارد و خود بدون مرد زندگی را ادامه دهید. چون او دزدیده نشده بلکه خیانت کرده. مردان واقعی دزدیده نمی شوند ...
0
گوهر یکدانه معماری بافق مسجد جامع کبیر

در معماری مساجد عناصر هندسی کارکرد صرفا تزئینی نداشته ودر امتداد عناصر کالبدی ونظام دهنده بنا قرار گرفته اند مجموعه اجزا ومولفه ها با رعایت تقدم وتاخر ساختار را شکل داده اند ساختارها دارای پیام ها ومفاهیم عمیق ...
0