آرشیو برایآبان ۱, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: آبان ۱, ۱۳۹۷

اجتماعی

به گزارش هفته نامه افق کویر ولی ا… رنجبررییس اداره صنعت،معدن وتجارت بافق به پیامک‌های درج شده درشماره ۸۵۶ افق کویرپاسخ داد: افق کویر: درخصوص بازرسی نانوایی ها و نظارت به وزن نان و… توضیحاتی ارائه بفرمایید: درشهرستان ...
0