از خصوصیات اخلاقی مشترک بین مردان  آگاه شوید

 

-۱ اکثر مردان تمام فکرشان را معطوف به کارشان می کنند.

-۲ گفتن راز دل به همسر برایشان سخت است نمی خواهند به سادگی ضعف هایشان با همسر خود در میان بگذارند.

-۳ مردان فکر می کند محبت به زن یعنی تأمین نیازهای مادی او

-۴ مردها فکر می کنند زن موجودی است آسیب پذیر. بنابراین باید از او حمایت کرد.

-۵ مردان اعتقاد دارند فعالیت جنسی منتهای خواسته همسرشان است و اگر در این زمینه مشکلی پیش آید فکر می کنند همسرشان او را دوست ندارد.

-۶ مرد در دنیای بیرون تندی و سردی را تجربه می کند در حالیکه در رویارویی با خوانده و همسر خود این رفتارها نتیجه عکس دارد.

-۷ از دوست خود تقاضای کمک نمی کنند، چون فکر می کنند شاید جواب رد به آن داده و غرورشان جریحه دار بشود.

-۸ هنگام برقراری ارتباط کلاس با همرشان نگاه چشم در چشم را دوست دارند و اگر همسرشان به او نگاه نکند حس می کنند که او به حرفهای او بی توجه است

-۹ عواطف خود را نشان نمی دهند و به ارائه اعمال منطقی می پردازند

-۱۰ مرد فکر می کند عقایدش در زندگی کاملاً درست است و تمام افرادی که اطراف او هستند با او موافق هستند.

-۱۱ مردان بیشتر به کار و درآمدزایی فکر می کنند و در درجه بعدی به همسر و فرزند خود.

 

 

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نوجوانان و نگرانی های آنان با بسته بودن درب پارک محله

محله ها،یکی از شاخصه های شهرنشینی محسوب می