آرشیو برایآذر ۱۳, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: آذر ۱۳, ۱۳۹۷

امیدوارم در دور سوم  مجمع سلامت، گزارش پیشرفت داشته باشیم

به گزارش هفته نامه افق کویر دکتر لطفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد در گفتگویی اختصاصی از برگزاری جلسات مجمع سلامت در بافق و نتیجه ای که تا به الان از این نشست ها به دست ...
0
سنگ قبر قاضی میرجعفر در اداره اوقاف قرار دارد

به گزارش هفته نامه افق کویردر گذشته سنگ قبری در بقعه قاضی میرجعفر(ع) وجود داشته است که به گفته گذشتگان؛ شاید هویت این بقعه را بر این اساس می توانستند تشخیص دهند. از “ماشاا… گلچین” رئیس اداره اوقاف ...
0
نصاب کنتورگاز در بهاباد مستقر می باشد

به گزارش هفته نامه افق کویر درخصوص پیامک ارسالی به افق کویر مبنی بر این که یکی از شهروندان شهرستان بهاباد بیش از یکماه از خرید امتیاز گازمنزل مسکونی اش می گذرد؛ اما هیچ اقدامی جهت اتصال کنتور ...
0
اقتصادی

به گزارش هفته نامه افق کویر: در حاشیه بهره برداری ماهی تیلاپیا در شهرستان بافق برای اولین بار در کشور خبرنگاران هفته نامه افق کویر با سرمایه گذاران و مسئولین در این باره گفتگویی صورت گرفته است. استقامت ...
0
نمایشگاه وکسادی بازار

«ممل» در میان بازار آبادی قدم بر می داشت. کسادی خاصی را ملاحظه کرد! با خود گفت چون او دو ماه هست که مواجب(حقوق) نگرفته؛ شاید مردم نیز مواجب و حقوق نگرفته اند! با خود فکر می کرد ...
0