هر دو خود را حق به جانب می گیرند!

«ممل» سر در گریبان بود در فکر فرو رفته! «آقاتقی» گفت: ممل در چه حالی؟ چرا عین فیلسوف ها در فکر فرو رفته ایی! ممل گفت: از جهان پیر و جفاکار می نالم که نمی گذارد دوستی ها دوام یابد! آن که روز و روزگاری رفیق گرمابه و پیاله بود یک باره به خاطر پست و مقام دنیا به دوستش ناروا می زند؟ آیا آقاتقی جان، این تعجب ندارد؟ آقاتقی هم سری تکان داد و گفت: تا بوده همین بوده است! نمونه آن رئیس معدن آباد است که درس عبرتی برای همه شد. ممل گفت: بله؛ آقاتقی ادامه داد: حالا آدم می ماند کدام یک درست می گوید و کدام دروغ؛ هر دو خود را حق به جانب می گیرند؛ آدم می ماند و متحیر می شود کدام را باور کند؟

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

مدیریت جهاد کشاورزی بافق: بافق پتانسیل توسعه دامپروری دارد

به گزارش هفته نامه افق کویر، علی اکبر