هر دو خود را حق به جانب می گیرند!

«ممل» سر در گریبان بود در فکر فرو رفته! «آقاتقی» گفت: ممل در چه حالی؟ چرا عین فیلسوف ها در فکر فرو رفته ایی! ممل گفت: از جهان پیر و جفاکار می نالم که نمی گذارد دوستی ها دوام یابد! آن که روز و روزگاری رفیق گرمابه و پیاله بود یک باره به خاطر پست و مقام دنیا به دوستش ناروا می زند؟ آیا آقاتقی جان، این تعجب ندارد؟ آقاتقی هم سری تکان داد و گفت: تا بوده همین بوده است! نمونه آن رئیس معدن آباد است که درس عبرتی برای همه شد. ممل گفت: بله؛ آقاتقی ادامه داد: حالا آدم می ماند کدام یک درست می گوید و کدام دروغ؛ هر دو خود را حق به جانب می گیرند؛ آدم می ماند و متحیر می شود کدام را باور کند؟

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

ثبت تولد معنوی دانش آموزان قدس در شناسنامه تکلیف+ تصاویر

  به گزارش پایگاه خبری افق کویر، دانش