آرشیو برایدی ۴, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: دی ۴, ۱۳۹۷

اجتماعی

به گزارش هفته نامه افق کویر قنات هنیه بافق به گفته گذشتگان اولین و از قدیمی ترین قنات های شهرستان است و این قنات از محدوده کنونی خیابان امام رضا (ع) فرعی ۳۲ تا بلوار انقلاب بواسطه آب ...
0