آرشیو برایدی ۱۰, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: دی ۱۰, ۱۳۹۷

روانشناسی

وقتی با برخورد با دیگران می گوییم احساس قلبی یا ندای درونی ام به من می گوید که دیگری به من دروغ گفته، در واقع منظورمان این است که زبان بدن او با کلامش نمی خواند. این همان ...
0
از ساختن جامعه سالم بهداشتی غافل نشویم!

برای ایجاد یک جامعه سالم بهداشتی موضوعات را باید به کف اجتماع و محلات برد. این شعار وزارت بهداشت و درمان کشور است که اکنون به این نتیجه رسیده برای این که مشکلات و مسایل بهداشتی جامعه سالم ...
0
یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی

  در مورد افرادی که بدون فکر و اندیشه کاری انجام می‌دهند و سپس از کرده پشیمان می‌شوند، به کار می‌رود. داستان ضرب المثل: روزی، در شهری پادشاه مهربانی زندگی می‌کرد که تمام مردم دوستش داشتند او مشکلات ...
0
روح افسار گسیخته

مدتی بود بیدار شدم اما از ترس اینکه دوباره صبح شده باشد چشمانم را باز نمی کردم کم کم خورشید پنجه اش را از لا به لای حفاظ پنجره بر روی چهره ام پهن کرد و صورتم شروع ...
0