آرشیو برایدی ۱۳, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: دی ۱۳, ۱۳۹۷

تقدیر فرماندار بافق از دو دهه فعالیت هفته نامه افق کویر

  به گزارش هفته نامه افق کویر، محمد زاده رحمانی فرماندار بافق در گفتگویی تلفنی با محمد حسین تشکری ، مدیرمسئول هفته نامه افق کویر از دو دهه فعالیت مطبوعاتی این نشریه تقدیر نمود. وی گفت: با خبر ...
0