آرشیو برایدی ۱۵, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: دی ۱۵, ۱۳۹۷

تست هوش:اشتباه تصویر کجاست

تست هوش تصویری با جواب   اشتباه تصویر کجاست ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤   پاسخ تست هوش:   ...
0
تنها  احداث کارخانه در کنار معادن باعث پیشرفت شهر می شود

استخراج از معادن به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی همچون هر شاخصه دیگری دارای مزایا، آسیب‌ها و مضراتی است که سنجش برتری هر یک از این مزایا و آسیب‌ها می‌تواند در میزان اثرگذاری معادن در اقتصاد ...
0
اجرای شبکه های زیرزمینی هزینه بر است

امروزه زندگی بدون برق قابل تصور نیست. اهمیت برق در زندگی ما به قدری زیاد است که گفته می شود برق، قطار تمدن را به پیش می راند. خبرنگار افق کویر گفتگویی با “محمدرضا عسکری فر” مدیریت توزیع ...
0