معماي تعداد نفرات داخل باغ

عده اي به ترتيب وارد باغي شدند و به شماره ورود خود سيب چيدند …
اولي ، يکي … دومي ، دوتا … سومي ، سه تا … و …
سپس سيب ها را روي هم ريخته و بطور مساوي بين خود تقسيم کردند … به هرکدام ۹ (نه) سيب رسيد.
سوال: تعداد نفراتي که سيب چيدند چند نفر بود؟

♦♦♦

♦♦♦

جواب معما:
چون به هرکدام ۹ (نه) سيب رسيده است ، پس عدد مورد نظر مضربي از عدد ۹ (نه) است …
براي به دست آوردن اين عدد ، ابتدا اعداد ترتيب ورود نفرات به باغ را با هم جمع مي کنيم …
و ادامه مي دهيم تا به عددي برسيم که هم مضربي از عدد ۹ (نه) باشد و هم بر تعداد اعدادي که با هم جمع کرديم ، بخش پذير باشد …
با توجه به روش پائين مشاهده مي کنيد که به عدد ۱۷ (هفده) مي رسيم …
پس تعداد نفراتي که به باغ وارد شده اند و سيب چيده اند ۱۷ (هفده) نفر است …

۱+۲+۳+۴+۵+۶+۷+۸+۹+۱۰+۱۱+۱۲+۱۳+۱۴+۱۵+۱۶+۱۷=۱۵۳
۱۵۳÷۹=۱۷

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

مدیریت جهاد کشاورزی بافق: بافق پتانسیل توسعه دامپروری دارد

به گزارش هفته نامه افق کویر، علی اکبر