بیست سال ماندیم و شکر؛ هنوز هستیم!

این روزها بازار نشریه و روزنامه نگاری حال و روزش خوب نیست؛ بیمار است! بیماری که به دنبال راه علاجی می گردد؛ راهی که برخی معتقدند باید خودش را درمان کند؛ یعنی خوددرمانی و برخی هم خلاف این نگرش دارند که نوش داروی حیاتش به دست دیگران است.
روزنامه نگاری این روزها سخت شده است؛ از خریدن کاغذ تا هزینه های چاپ و انتشار که به یکباره همه چیز چند برابر شده است! از نوادر زمان بود که امروزه بازار سلاطین زیاد شده است از سلطان قیر و سکه گرفته تا همین چند روز پیش که سلطان کاغذ هم پیدا شد؛ سلطانی با ۱۷۰۰ میلیارد تومان کاغذ احتکار شده!
کاغذی که پیش تر بندی ۹۵ هزار تومان خریداری می شد؛ اکنون باید ۲۸۷ هزار تومان خریداری بشود؛ نقد نقد! اینها به کنار؛ آنچه که بیشتر آزارمان می دهد؛ گویا ” کاسه صبر و حوصله” مسئولان هم سر رفته! به کوچک ترین انتقادی به خشم آمده و با ادعای گران تهدید هم می کنند؛ گویی این که، رعایت قوانین فقط برای ما وضع شده و آنها مصون از خطا و پاسخگویی هستند. دستگاههای عریض و طویل دفاتر حقوقی فقط آنجا هستند تا شکایتی را علیه نشریه تنظیم و او را به راهروی دادگاهها بکشانند.
روزهای سختی است؛ اما امید هست که امید نور زندگی است. روزها را طی می کنیم به این امید که بتوانیم در راه ساختن جامعه ایی آباد و برخوردار؛ سهمی ولو اندک داشته باشیم که گفته اند:
دوست را زير باران بايد ديد‌
عشق را زير باران بايد جست
هر کجا هستم٬باشم‌
آسمان مال من است (۱)
این بیست سال؛ گرچه عین برق و باد گذشت؛ ولی شاهد حوادث مهمی بودیم. حوادثی زیاد در این پهن دشت بافق؛ شهری کوچک در مرکز کویر ایران؛ اما سرشار از منابع معدنی؛ منابعی که به کام دیگران است تا شهروندانش و شکر خدواند، که همین نعمت را نیز داریم؛ پس قدردان باشیم و کفران نعمت نکنیم.
به سهم خود از همه دست اندرکاران نشریه که تلاش دارند تا در زنده نگهداشتن این نشریه همراهی و مساعدت کنند؛ به رسم ادب سپاسگزاری کنم؛ اعم از کسانی که فکر ایجاد این نشریه را پروراندند و نیز از یارانی که همدل و همزبان در خوشی و ناخوشی کنارمان بودند و امروز اگر زنده ایم به حکم انفاس و قلم آنان است.
بیست سال اگر ماندیم که دیگران ما را پروراندند؛ امید آن که میوه این دو دهه فعالیت مطبوعاتی در جهت رضای خدا و خلق او باشد که هدفی جز این نیست.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم (۲)
پی نوشت:
(۱) سهراب سپهری
(۲) حافظ شیرازی، دیوان اشعار

 

محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

مدیریت جهاد کشاورزی بافق: بافق پتانسیل توسعه دامپروری دارد

به گزارش هفته نامه افق کویر، علی اکبر