“بره ” هایی که به “بز” تبدیل شدند

گرانی گوشت باعث افزایش طمع دزدان احشام شده است و ربوده شدن احشام هر لحظه خبری تازه به همراه دارد. دزدان به ربودن احشام یک آغل بسنده نمی کنند بلکه در یک بازه زمانی به چندین مکان سر می زنند. در این چند روز دزدان تعدادی “بز” از یک آغل در مزارع شهرستان بافق ربوده و سپس به آغل دیگری رفته و “بره” هایی خوش گوشت دیده و بزها را از خودرو به آغل جدید روانه کرده و بره ها را ربودند؛ صبح روز بعد صاحب بره ها با دیدن صحنه که بره ها به بز تبدیل شده اند روبه رو می شود و نمی داند که بخندد یا بگرید!

حدیث عباسی

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

روستای بویی آباد ،روستایی با قابلیت گردشگری اما غریب در کویر

به گزارش هفته نامه افق کویر، روستای «بویی