آسمان بزم سروراست علی می آید چشم بدازهمه دوراست علی می آید

آسمان بزم سروراست علی می آید
چشم بدازهمه دوراست علی می آید

رودعصمت زسراپرده غیرت جاریست
سینه هاوادی طوراست علی می آید

دف زنان چرخ زنان نعره زنان فوج ملک
جمله آیات ظهوراست علی می آید

کهکشان هاهمه آیینه رویش گشتند
گل نمارب غفوراست علی می آید

کوچه باغ غزل ازشوق ولادت لبریز
سخن ازبزم حضوراست علی می آید

نرگس ولاله وسوسن چمن آراگشتند
باغبان غرق غروراست علی می آید

خانه حق شده تاریک شکافددیوار
فاطمه حامل نوراست علی می آید

بانسیم سحری مرغ سخن مژده دهد
صوت داودوزبوراست علی می آید

بارش رحمت حق کوثردل هاگشته
فاطمه باب عبوراست علی می آید

درکویرعطش این (تاغ )چه بی حاصل ماند
نامه راوقت مروراست علی می آید

شاعر: کاظم کریم زاده بافقی

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

روستای بویی آباد ،روستایی با قابلیت گردشگری اما غریب در کویر

به گزارش هفته نامه افق کویر، روستای «بویی