آرشیو برایخرداد ۱۲, ۱۳۹۹

آرشیو روزانه: خرداد ۱۲, ۱۳۹۹

اجتماعی برگزیده صدای افق

هفته گذشته بحث تعویض دفترچه بازنشستگان سنگ آهن مطرح شد و من به عنوان یک بازنشسته با هزار درد و بیماری، که اگر بخواهد دفترچه ام را به تامین اجتماعی تغییر دهند چه باید انجام بدهم فکری برای ...
0
برگزیده

آبادی «معدن آباد» که چند سالی است با طرح فاضلاب کش و قوس دارد؛ این روزها با مشکل تازه ایی برخورد کرده است و آن هم پاس کاری بین «بلدیه»و «مجریان این طرح»؛ قصه از اینجا آغاز شد ...
0