آرشیو برایخرداد ۲۹, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: خرداد ۲۹, ۱۳۹۷

اجتماعی

به گزارش هفته نامه افق کویر، به مناسبت ۲۰ خرداد روز صنایع دستی گفتگویی با زهرا قائمی یکی از افرادی که از کودکی در زمینه حصیربافی فعالیت دارد انجام داده است. وی در این خصوص گفت: ۱۴ سال ...
0
اجتماعی

باور داریم اکثر انسانهابه گونه ذاتی عاشق طبیعت هستند، از طبیعت لذت می برند و آرامش می گیرند. به دلیل کم توجهی رسانه های گوناگون در ایران، تعداد زیادی از مردم ما کوچکترین اطلاعی از وضعیت جنگلها،گونه های ...
0