آرشیو برایتیر ۲۲, ۱۳۹۸

آرشیو روزانه: تیر ۲۲, ۱۳۹۸

برگزیده حوادث

به گزارش هفته نامه افق کویر: روز شنبه ۲۲/۴/۹۸  حدود ساعت ۷ صبح در بلوار انقلاب ، حوالی پمپ بنزین لطفی، تصادف پراید با موتورسیکلت رخ داد: به گفته یک منبع موثق، علت تصادف عدم توجه راننده پراید ...
0