درست یا نادرست

آن زمان یادش بخیر، بخاطر اینکه هویت انسان مشخص و دارای نام و نشان باشد. مأمور اداره آمار یا ثبت احوال امروز توسط مأمور ژاندامری هراسان در هر زمان و مکان با تعقیب و گریز انسان را هویت دار می کردند تا نظم و ترتیب و نسق در زندگی بمنظور اهدافی که انسان پیش روداشت و برای توسعه و رونق اقتصادی فرهنگی اجتماعی و برنامه ریزی مدون که در جامعه نیازمند بود. با توجه به نیروهای انسانی محدود اشتغال در اداره آمار(ثبت احوال) در جهت پیشبرد شناسایی مردم کوشا و فعالیت داشت.
وضعیت و شرایط موجود
امروزه با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی و الکترونیکی بمنظور تسریع و بدون وقفه کارها زمان را عامل پیشرفت و نیروی انسانی کم کارتر این ایده با عقیده مردم را در سردر گمی و بلا تکلیفی با هدایت آنها تحت سیطره چیز فهمان در ابهام قرار داده و تاوان سختی می پردازند بگذریم به وضعیت و شرایط موجود بپردازیم.
بطوری که شایان توجه است از چند سال پیش اداره ثبت احوال با هزینه های سال به سال متفاوت در تعویض شناسنامه و کارت ملی هوشمند شناسایی افراد با عینک سه بعدی مشاهده کند و با ذره بین قدرتمند مردم را بهتر ببینید. اداره ثبت احوال اینقدر مشغولیت داره و اوقات فراغت خود را چگونه می گذارند نمی دانیم که این مهم به خدمات ارتباطی سپرده آنهم با افزایش هزینه که شناسنامه کارت ملی حدوداً شصت و پنج هزار تومان می شود.
پیرمردی ۸۲ ساله ای روی ویلچر دیدم که با آن حال سخت بیمارش در صف بود و منتظر تکمیل و ارائه مدارک کههمراه او این کار رات انجام می داد. چند صباحی می تواند هوشمند باشد. هیچکس از وضع موجود رضایت نداشت و هر کس به نحوی نارضایتی خود می رساند. اداره ی که تمام و کمال در خدمت رسانی بدون هیچ چشم داشتی خدمت صادقانه داشته باشد. ببینید چونه مردم را علاف و سردرگم و سرگردان با آن هزینه نجومی برای هر فرد از مردم استقبال می نماید.
این طرح همگانی تعویض شناسنامه کارت ملی هوشمند مرتبط به اداره ثبت احوال است و سپردن به دفتر خدمات ارتباطی بیگانه و اشتباه محض است و از تولای و همت مردم سفره دیگران را رنگین می نمایند. شرح و وظایف اداره ثبت احوال و منشور اخلاق در طول سال با توجه به الکترونیکی شدن حجم خدمات و انجام وظیفه در امور محوله کاهش یافته با افزایش با مردم همراه باشید و از سرعت گیریهایی ایجاد نموده مانع پیشرفت حاصله در کار شده اید. مردمی که مدت چهل سال نه به زبان نیاورده و خواسته های این دولت را برآورده نموده شایسته نیست اینگونه مورد حقارت قرار گیرد. این تمامی خواسته های مردم است که تعویض شناسنامه و کارت ملی هوشمند انجام امور محوله آن در آن اداره با کمترین زمان و هزینه یا بدون هزینه صورت گیرد. درج و انعکاس این مهم در متن مردم نهفته شده که خواستار بروز آن هستند.

مجید شمس لاری

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نقشه کرونایی یزد آبی‌تر شد

هفت شهرستان استان یزد در وضعیت آبی کرونایی