توزیع کامل دفاتر دانش آموزی مرحله اول

 به گزارش هفته نامه افق کویر، بسیاری از خانواده ها به امید اینکه در شهرستان بافق همانند دیگر شهرها توزیع دفتر تعاونی پیش از شروع تحصیلی انجام می شود، خرید خود را به روز پایانی شهریور موکول کرده اند. خبرنگار ما در این باره گفتگویی با ولی اله رنجبر، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت انجام داده است.
وی در این باره گفت: سهمیه دفاتر دانش آموزی در سه مرحله به شهرستانها تعلق می گیرد که دو مرحله آن جذب شده و یک مرحله دیگر در حال جذب است.
وی با بیان اینکه جمعیت دانش آموزی استان یزد ۲۵۲هزارو ۲۴۲ نفر است افزود: در مرحله اول ۶۶۸ کارتن سهم استان یزد شد که نسبت به جمعیت سرانه دانش آموزی شهرستان سهم بافق۳۲ کارتن می گردد که ۱۱ کارتن ۴۰ برگ، ۸ کارتن ۶۰ برگ، ۵ کارتن ۸۰ برگ، ۵ کارتن ۱۰۰ برگ، یک کارتن دوخط ۶۰ برگ، ۲ کارتن نقاشی ۴۰ برگ ، جمعاً ۳۵۲۵ دانه دفتر به بافق تعلق می گیرد.
هماهنگی با اداره آموزش و پرورش در توزیع دفاتربا نرخ تعاونی
وی اظهار داشت: برای توزیع این دفاتر هماهنگی با اداره آموزش و پرورش انجام شد تا فهرست مدارسی را که در اولویت هستند همراه با تعداد دانش آموزان به اداره صنعت و معدن اعلام کنند. اسامی این مدارس شامل مدرسه ۱۵ خرداد، پیام،حُر، شهید دهستانی، شهید صدر، شهید انغوزه ای، آیت ا…طالقانی ، پاسداران انقلاب ،۲۲ بهمن، کوثر،هفت تیر، شهید مصطفی خمینی، پسران کوشک، امید بافق، شیطور، دولت آباد، خلدورین، پیروزی ، ۱۷ شهریور، نجمه،حسین جان ابراهیمی و خادمیان می باشد به این مدارس بر اساس جمعیت سهمیه دفتر دانش آموزی تعلق می گیرد.
رنجبر تصریح کرد: مدیران مدارس و یا نماینده آنها تا پایان وقت اداری دوم مهرماه فرصت داشتند جهت دریافت حواله به اداره صنعت ، معدن و تجارت مراجعه نمایند؛ برخی از مدارس جهت دریافت حواله اقدام کردند و مابقی دفاتر نیز به کتاب فروشی مناجات تحویل داده شد تا هرنفر با ارائه کد ملی ۵ عدد دفتر دریافت کنند که به طور کامل سهمیه مرحله اول در بین افراد متقاضی توزیع شده است.
سهمیه مرحله دوم متعلق به بهزیستی و کمیته امداد است که جذب شده و بر اساس سرانه دانش آموزی تقسیم شده و تحویل داده می شود. کمیته عامل خود را معرفی کرده است و بهزیستی تا به حال عاملی را معرفی نکرده و تا روز ۱۰ مهر به آنها فرصت داده شده تا عامل خود را معرفی کنند.
کیفیت دفاتر تعاونی با بازار تفاوتی ندارد
وی با بیان اینکه کیفیت دفاتر تعاونی با بازار تفاوتی ندارد و از یک کارخانه می باشد گفت: تفاوت قیمت دفتر تعاونی در مقایسه با فروشگاه های لوازم التحریر دوبرابر قیمت هست و نرخ دفتر تعاونی را بدین شرح اعلام نمود:
دفتر ۴۰ برگ ۱۷۰۰ تومان ،۶۰ برگ ۲۵۰۰ تومان، ۸۰ برگ ۳۴۰۰ تومان ،۱۰۰ برگ ۴۲۰۰ تومان، نقاشی ۱۷۰۰ تومان، ۶۰ برگ دوخط زبان ۲۵۰۰ تومان

اکرم عباسی

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

هزار وصدوسی و پنجمین(۱۱۳۵) شماره از هفته نامه افق کویر منتشر شد:

اما و اگرهای بخشداری بافق/ تفاوت های دو