آرشیو برایبهمن ۹, ۱۳۹۸

آرشیو روزانه: بهمن ۹, ۱۳۹۸

برگزیده سلامت و پزشکی

به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویر؛ یک دوره گرد که اقدام به توزیع ماهی در محدوده بلوار ۱۵ خرداد بافق، حوالی ساعت شش و نیم عصر امروز چهارشنبه، می کرد با تذکر مامور شبکه دامپزشکی بافق متواری ...
0