تسهیلات ۱۲درصد برای کشاورز

به گزارش هفته نامه افق کویر، در گفتگویی کوتاه ” رحمتیان” رییس اداره جهادکشاورزی به پرسش های افق کویر پاسخ داد.
افق کویر:در خصوص تهیه و قیمت کودشیمیایی دولتی برای کشاورزان توصیح دهید:
در حال حاضر کود اوره که پر مصرف ترین کود کشاورزی جهت تامین ازت است با قیمت مصوب ۵۵۰۰۰ تومان(به قیمت قبل) تامین و توزیع می گردد. کودهای سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم به علت وارداتی بودن و تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی به قیمت مصوب ۴۲۳۰۰۰ و ۵۴۴۲۵۰ تومان عرضه می شود.
افق کویر: آیا کودهای پایه (پتاس و فسفر) روی کیفیت و کمیت محصول تاثیر می گذارد؟
کود فسفاته در افزایش عملکرد دانه موثر بوده کود پتاسه علاوه بر افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی، باعث پر شدن بهتر دانه می گردد.
افق کویر: باتوجه به افزایش چندبرابری سموم و کود و… برای متقاصیان چه تدابیری اندیشیده اید:
با توجه به افزایش قیمت کود و سم، جهت تامین نقدینگی کشاورزان، برای کشاورز کارت با تسهیلات ۱۲ درصد در نظر گرفته شده تا جهت خرید کود و سم مورد استفاده قرار گیرد.

الهام نصیرزاده

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

شماره جدید هفته نامه افق کویر منتشر شد

در شماره ۹۷۱ هفته نامه افق کویر به