تحقق ۹ برابری سود سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه اولیه شرکت

کارنامه سال گذشته و برنامه های آتی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از زبان مدیریت عامل شرکت اعلام شد.
محمد جواد عسکری مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در خصوص عملکرد ۱۰ ماهه خود و کارنامه شهید قندی به خبرنگار هفته نامه افق کویر توضیحاتی را ارائه داد.
وی در خصوص تحقق ۹ برابری سود شرکت نسبت به بودجه اولیه گفت: زمان تحویل شرکت، در بودجه مصوب ۹ میلیارد تومان سود پیش بینی شده بود که این رقم در پایان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ به مبلغ ۸۱ میلیارد تومان رسید.
عسکری گفت:فروش ۳۴۰ میلیارد ریال در فروردین ماه ۱۴۰۰در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که رقمی معادل ۱۸ میلیارد ریال بوده ،تحول بزرگی است و این امر، شتاب دهنده سود شرکت خواهد بود.تحقق این امر در کمتر از ۲ ماه کار بزرگی است و قرارداد های منعقده، تضمینی برای تحقق درآمد این شرکت در سال ۱۴۰۰ می باشد.
در بودجه سال ۱۴۰۰ رقم فروش ۵۱۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که در کمتر از دوماه با انعقاد قراردادهای فروش تضمینی ۶۵ درصد این مبلغ ، محقق گردیده است.
وی در خصوص ارزیابی عملکرد فروردین ماه ۱۳۹۹با اشاره ای به مبلغ فروش اظهار داشتند:در خصوص حفظ و افزایش ثروت، سهامداران به آینده سهامشان امیدوار باشند.امروز سهام بکام بیش از گذشته صاحب دارد،ارزش سهام بکام این نیست و سهامداران با اطمینان کامل نسبت به حفظ سهام اقدام نمایند.
عسکری اظهار داشت:با توجه به شعار سال ۱۴۰۰ و تحقق این شعار در مجموعه بکام با پشتیبانی ها و رفع موانع تولید به بالاترین سطح تولید و فروش خواهیم رسید.

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

نقش صاحبان عزا در قطع زنجیره کرونا

  الهام نصیرزاده/ به گزارش هفته نامه افق