نصب سامانه عبور ویلچر مسیر ویژه نابینایان

به گزارش خبرنگار افق کویر، فضاهاي عمومی شهري نقش مهمی در برنامـه هاي توسعه منـاطق شـهري دارد. فضـاي عمـومی، فضـایی است که به نظر میرسد با توجه به نیازهاي شهروندان به وجود آمـده اسـت و آن بـراي عمـوم آزاد می باشـد. ویژگی این فضا این است که اجـازه حضـور گروههـاي مختلف مردم – صرف نظر از طبقـه اجتمـاعی، سـن و جـنس- را میدهـد؛ روز جهانی معلولین سوم دسامبر هر سال برابر با ۱۲ آذر ماه است و هدف از نام‌گذاری سوم دسامبر با عنوان روز جهانی معلولین افزایش آگاهی عمومی، درک و پذیرش افراد دارای معلولیت و تجلیل از دستاوردها و مشارکت‌های آن‌ها است در این باره با “علیرضا رنجبر” کارشناس مناسب سازی اداره بهزیستی بافق و فیزیوتراپیست گفتگویی انجام شده است.
افق کویر: شهرستان بافق از لحاظ مناسب سازی شهری در چه سطحی قرار دارد؟
شهرستان بافق از زمان شروع بحث مناسب سازی پیشرفت هایی مانند نصب سامانه عبور ویلچر مسیر ویژه نابینایان و… داشته است. ولیکن هنوز نیاز به پیگیری و اقدامات دیگر می باشد.
افق کویر:لطفاً در زمینه مناسب سازی شهری توصیحات لازم را ارائه بفرمایید:
بنابر براورد سازمان ملل متحد بیش از ۱۰ درصد جمعیت جهان با گونه ای ناتوانی مواجهند. سیر فزاینده آمار ناتوانان جسمی حرکتی در جامعه (در اثر جنگ تصادف _بیماری و….) و باتوجه به اینکه امکان تحرک آزاد و حضور مستمر و عادی اقشار ناتوان درمحیط های شهری به راحتی وجود ندارد و ضرورت بیش از حد اقدامات مناسب سازی فضاهای شهری احساس می شود.

افق کویر: مفهوم مناسب سازی شامل چه مواردی می شود؟
مناسب به مجموعه اقداماتی اطلاق می شودکه درجهت دسترس پذیری آسان افراد ناتوان به فضاهای شهری انجام می شود. این اقدامات شامل ایجاد رمپ و مسیر ویژه نابینایان و سامانه عبور ویلچر در پیاده روها و……..می باشد‌.
افق کویر:مشخصاً مسئولیت مناسب سازی به عهده کدام نهاد است؟
با توجه به ماده ۳ قانون جامع حمایت ازمعلولین مسولیت اجرای مناسب سازی به عهده تمامی ارگان ها وشهرداری ها ودهیاری ها بوده وجهت نظارت بر اجرای این قانون ستاد هماهنگی وپیگیری مناسب سازی با ریاست فرماندار و دبیری اداره بهزیستی در هر شهرستان تشکیل و با دعوت از اعضای ستاد وتشکیل جلسات منظم ۳ماهه تصمیم گیری در مورد اقدامات لازم انجام می شود.
افق کویر:عمده ترین مسائل برای معلولان در بحث مناسب سازی چیست؟
عمده ترین مشکل عدم اگاهی جامعه در زمینه مناسب سازی وفرهنگ سازی آن بوده که سبب گردیده تردد معلولان دربسیاری از اماکن شهری دچار مشکل گردد.
افق کویر: اگر یک معلولی در محیط هایی که باید تردد کند با مشکلی روبرو شود چه اقدامی باید انجام بدهد؟ کدام مرجع برای پاسخگویی به مطالبه و شکایت او وجود دارد؟
علاوه بر اقداماتی که از طرف ستاد مناسب سازی شهرستان جهت رفع مشکلات مناسب سازی شهرستان انجام می گردد. معلولان و سایر افراد جامعه از طریق سامانه پیامکی معبر به شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۳ از طریق کشوری مشکلات مناسب سازی را می توانند پیگیری کنند‌.

الهام نصیرزاده|

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

جریمه میلیاردی برای چهار جایگاه‌دار متخلف عرضه سوخت بنزین در یزد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از کشف بیش