باید بدانم که پولی به تو می دهم کجا خرج می کنی

«ممل» گفت آقاتقی شنیدید که در آبادی معدن آباد «بلدیه چی» و «رئیس معدن آباد» برای یکدیگر کری می خوانند؟ رئیس معدن آباد می گوید: من باید بدانم پولی که به تو می دهم بابت عوارض کجا خرج می کنی؛ شاید خرج «اعطیناه» کردی و به جای کارهای زیربنایی خرج سرخاب و سفیداب کردی ! این نمی شود که؟
«آقاتقی» گفت: عجب داستانی شده؟ بلدیه چی چه چیزی گفته است؟
ممل گفت: بلدیه چی به خشم آمده و به رئیس معدن آباد گفته: به تو چه مربوط؟ من هر کاری که بایست بکنم باید به انجمن آبادی گزارش بدهم که عین آدم عرض می کنم.
خلاصه دعوای لفظی شکل گرفته و اوضاع داغ شده است.
آقاتقی گفت: من حیث المجموع معدن آباد به بلدیه چی باید عوارض بدهد و عین سلف خود رفتار کند.

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیمانکار کارخانه آهن اسفنجی به زودی مشخص می شود

پاکت های پیشنهاد مالی طرح احداث کارخانه آهن