زندگی در آتش وسوسه های شیطان

پسر جوان دوستانش را دید كه چگونه یكدیگر را به زور آزمایی برای صحبت با یكی از دختران حاضر در تفرجگاه دعوت می كردند. او با خود فکر میکرد که این توانایی را دارد که خیلی راحت به بعضی از این دختران نزدیك شود و آنان را اغفال کند. دوستانش هنوز در حال تشویق یكدیگر برای آشنایی با دختر جوان بودند كه او افکار شیطانی را در سر خود می پروراند ، افکاری که اورا در این مسیر قرار داد.
سرانجام هوس های برانگیخته شده از تماشای فیلم های مستهجن ماهواره، این جوان را وادار كرد تا در بازسازی این فضاهای ذهنی به اغفال دختران روی بیاورد و آنها را به منزلی كشانده و با برقراری ارتباط نامشروع، تصاویر هولناكی را بر اساس دسیسه های ذهنی اش تهیه كند.
بر اساس آنچه در دفترچه خاطرات وی آمده است او با ترفندی خاص در محل هایی از قبیل پارك، تورهای دوستانه‌ و مراكز خرید و…، اعتماد طرف مقابل را جلب كرده و چند ماه بعد با طرح مسأله ازدواج و اظهار علاقه عاشقانه ، به دختران با ایجاد فرصت هایی كه از طریق خانه مجردی دوستانش به دست آورده بود، آنها را به بهانه راحت صحبت كردن به محل برده و زمانی كه صد درصد از به دام افتادن طعمه اش اطمینان می یافت از فیلمبرداری به عنوان ابزاری جهت سوء استفاده از دختران بهره برداری می كرد.
نامت چیست؟ سینا
چه مدتی است دستگیر شده ای؟ ۲ ماه
به چه اتهامی؟ تولید فیلم های مستهجن و ایجاد روابط غیر اخلاقی با دختران
سینا با ابراز تأسف از انجام اقداماتش می‌گوید: در هنگام انجام تمام این اعمال هدف خاصی را دنبال نمی كردم صرفاً می خواستم غرایضم را پاسخ دهم و قصد اخاذی یا تكثیر سی دی تصاویر را نداشتم.
وی افزود: تماشای فیلم های ماهواره تاثیر بسیار بدی بر من گذاشته بود به طوری كه تصاویر مستهجن این فیلم ها بیشتر اوقات مقابل چشمانم بود و به شدت از نظر روحی تحت فشار قرار داشتم.
سینا درباره شیوه های اغفال دختران به دام افتاده نیز گفت: در ابتدا در پارك ها و مراكز شلوغ این دختران را كه رفتارهای آنها حاكی از داشتن مشكلات خانوادگی، نیازهای شدید عاطفی و یا انزوای آنها در جمع دوستان و اجتماع بود شناسایی كرده و پس از آن در ابتدا با نگاه و سلام و احوالپرسی ارتباط برقرار كرده و با زیر نظر گرفتن رفتارهایشان باب دوستی را با آنها باز می كردم به طوری كه از ابتدا با طرح مساله ازدواج و خواستگاری نظرشان را به موضوع جلب می كردم و در مراحل بعدی از قرارهای پارك و سینما شروع كرده و پس از آن با ارتباط تلفنی و جلب توجه فرد و همراهی در مراكز خرید و تفریحی به همراه سایر دوستانش و اطمینان از این كه قصد ازدواج دارم، رضایتشان را برای سایر اعمالم برمی انگیختم.
پس از مدتی كه از ارتباطات نامشروعم می گذشت با طرح این كه قصد ازدواج با دختری را كه به سادگی به این ارتباطات .. تن می دهد ، ندارم، دختر اغفال شده را رها می كردم به طوری كه حتی دختری جوان با رو در رو كردن من با مادرش قصد وادار كردن من به ازدواج داشت اما در مواجهه با این مساله به راحتی با طرح این كه من هیچ رابطه ای با دختر شما نداشته ام و حالا هم قصد ازدواج ندارم او را رها كردم و او نیز نتوانست منكر ادعاهای من در مقابل اعضای خانواده اش شود.

تحلیل داستان زندگی در آتش وسوسه های شیطان
سوال: سینا در ارتباط با جنس مخالف چه هدفی را دنبال می كرد؟
پاسخ: سینا می گوید: در هنگام انجام تمام این اعمال هدف خاصی را دنبال نمی كردم، صرفاً می خواستم غرایزم را پاسخ دهم. بنابر ابن سینا به فكر غرائز خود است و به چیز دیگری فكر نمی كند. لذاست که با رسیدن به هدف خود دیگر دلیلی برای ادامه ارتباط نمی بینند.
سوال:
چه چیز سینا را به ارتباط و دوستی با اولین دختر تحریك نمود؟
پاسخ:
از زبان خودش بشنوید: ۱- تحریك دوستانش كه یكدیگر را به زور آزمایی برای صحبت با یكی از دختران حاضر در تفرجگاه دعوت می كرد.
۲- تماشای فیلم های مستهجن ماهواره و اینترنت و كلیپ های موبایل

ارتكاب جرم نیازمند وجود زمینه مناسب است. در این پرونده سینا دارای خصوصیاتی است كه زمینه ارتكاب را برای او آسان می كند و دختران قربانی نیز دارای خصوصیاتی هستند كه امكان دسترسی سینا به اهدافش را ممكن می سازند.
پاسخ:
سینا می گوید: دخترانی كه رفتارهای آنها حاكی از مشكلات خانوادگی، نیازهای عاطفی و یا انزوای آنها از جمع دوستان و اجتماع بود، شناسایی می نمودم.
هشدار:
مشكلات خانوادگی، نیازهای عاطفی و… خود را با مربیان و مشاورین و افراد ذیصلاح در میان بگذارید. در غیر این صورت در دام صیادان گرفتار خواهید شد.
سوال:
سینا برای جلب اعتماد دختران و رسیدن به هدف شوم خود از چه روشی استفاده می كرد؟
پاسخ: او می گوید:
با نگاه و سلام باب دوستی را با آن ها باز می كردم.
هشدار: قال: امیر المومنین علی (ع): اللحظ رائد الفتن
نگاه حرام سرآغاز فتنه هاست.
ادامه پاسخ:
سپس با دختران در پارك ها و سینما ها قرار می گذاشتم.
(توجه: بعضی مكان ها زمینه مساعدی را برای مجرمین فراهم می كند تا آنها بتوانند به آسانی دام خود را پهن نمایند.)
دختران را در مراكز خرید و تفریح به همراه دوستانشان همراهی می نمودم.
(مجرمین در این مواقع اعتماد قربانی را جلب می كنند، اظهار عشق و علاقه، ابراز همدردی هنگام شناخت مشكلات روحی، خانوادگی و… قربانی، قول و وعده ازدواج، ایجاد وابستگی شدید عاطفی و… از راه‌های دیگر مجرمین جهت جلب اعتماد قربانیانشان است
سینا می گوید:برای جلب نظرشان موضوع و مساله ازدواج و خواستگاری را طرح می كردم و با بیان این كه قصد ازدواج با آنها را دارم در آنان ایجاد اطمینان می نمودم.
بعد از جلب رضایت و اعتماد آنان به خود، سایر اعمال شوم خود را اجرا می كردم.
پسرانی مانند سینا با تحریك احساسات و عواطف زنانه با یك لبخند یا سخنان و نامه‌های محبت آمیز و دلپذیر یا دروغ و كلمات مبالغه آمیز به ضبط صدای دختر در سایه تماس های تلفنی، ارتباط دوستانه با حیله ی شناخت یكدیگر برای ازدواج، گرفتن عكس و فیلم، گردش ها و تفریح های ناسالم خود، اعمال منافی عفت با نیرنگ وعده ی ازدواج، عكس برداری یا فیلم برداری از صحنه های مزبور و… در نتیجه به تدریج و گام به گام دختران جوان را به اعمال منافی عفت و آلودگی می كشانند و در صورت ممانعت، آنان را تهدید به رسوایی و ریختن آبروی آن ها و پخش فیلم و عكس آن ها می كنند و به این ترتیب به اهداف شوم خود می‌رسند .
سوال:
سینا با دخترانی كه به این عمل شوم تن داده بودند چگونه برخورد می نمود؟
پاسخ:
سینا گفت:
در برخورد اول:
بعد از اجرای عمل شوم خویش با طرح این كه قصد ازدواج با دختری را كه به سادگی به این ارتباطات تن می دهد ندارم، دختر اغفال شده را رها می كردم.
هشدار:
تن دادن به ارتباط با جنس مخالف، مهمترین دلیل عدم شایستگی دختران برای زندگی خانوادگی است.
اگرچه انگیزه بیشتر دختران از خود نمایی و جلوه گری این است كه طالب كسی هستند تا از وجود پر رمز و رازشان با خبر شود و موقعیت عمیق عاطفی و روحیه فداكاری و صداقت آن ها را ستایش كند ولی پسرها این طور فكر نمی كنند و عشوه گری دختران را فقط به حساب این می گذارند كه نظر جنسی دارد و همین مساله از ارج و احترام دختر كم می كند.
متأسفانه دختران در سنین نوجوانی واقعاً زودباور هستند.
نکته:در صورتی كه برای هر یك از دختران موقعیت ازدواج مناسبی پیش آید، ممکن است سینا با داشتن عكس و فیلم و نامه و… از این دختران ، هر آن وارد زندگی جدید آنان شود و با مطرح كردن اینكه فیلم ها را در اختیار همسر آنان قرار می دهد از این دختران به شكل های مختلف اخاذی كند.
تهیه شده : توسط تیمی از وکلاء

حسام الدین نعیمی بافقی وکیل پایه یک دادگستری

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

امام زمانت را بشناس: صلوات همراه عجل فرجهم، دعا کردن برای فرج است

یکی از مهمترین وظیفه هایی که هر شیعه