آرشیو برایخرداد ۲۲, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: خرداد ۲۲, ۱۳۹۷

اجتماعی

به گزارش هفته نامه افق کویر، محمدی پیرمرد ساکن روستای جوادیه فلاح به خبرنگار افق کویر گفت: سی سال می گذرد و هنوز این جاده روستای جوادیه فلاح یا نوق به سمت بافق آسفالت نگردیده است. وی که ...
0
اجتماعی

به گزارش هفته نامه افق کویر، جلسه شورای اداری بافق روز سه شنبه ۹/۳/۹۷ با حضور امام جمعه و فرماندار و جمعی از مدیران و روسای ادارات در سالن اجلاس آیت الله حاج شیخ محمد تقی بافقی فرمانداری ...
0
اجتماعی

به گزارش هفته نامه افق کویر، سالیان متمادی است که هفته نامه افق کویر پیگیر کمبود پزشک و متخصص در شهرستان بافق است. هفته گذشته خبرنگار ما گفتگویی با دکتر توحیدی فر مدیریت درمان تأمین اجتماعی بافق انجام ...
0
اجتماعی

به گزارش هفته نامه افق کویر، جلسه شورای اداری شهرستان بافق روز سه شنبه ۹/۳/۹۷ با حضور رضائیان صباغ بازرس ارزشیابی ازاستانداری یزد،امام جمعه، فرماندار و جمعی از مدیران و روسای ادارات در سالن اجلاس آیت الله حاج ...
0