روانشناسی

روانشناسی

هنگامی که فرزند شما به درخواستی عمل نمی کند، به شما بی احترامی می کند. شما نباید، به راحتی از کوره به در شوید، این واکنش های احساسی، ...

بهترین راه برای مقابله با كج خلقی در كودكان، متوقف كردن كودک در اولین مرحله ممكن است. علت تغییر رفتار کودکتان را پیدا کنید سعی كنید بفهمید چه ...

به گزارش هفته نامه افق کویر ؛ افسردگی تعطیلات احسـاس غمگینـی، تنهایـی، افسـردگی و حتــی اضطرابی کــه اغلــب در فصــل تعطیلات و در اطـراف آن برای بعضی انسانها ...

گاهی علاوه بر سفره های مجردی، نوجوان تان به مهمانی رفتن با شما علاقه ای ندارد. والدین معمولا از نوجوانان خود جملاتی را شبیه جملات زیر می شنوند: ...

کابوس‌های کودکان اغلب ناشی از اضطراب‌های روزانه آنهاست. کودکی نوپا ممکن است اضطراب جدایی از شما را داشته باشد، کودکی سه ساله ممکن است اضطراب آموزش توالت رفتن ...

رانت‌خواری یکی از خطرناک‌ترین امراضی است که می‌تواند اقتصاد را متلاشی کند. هرگاه در جایی دیدید شخصی بدون تلاش و زحمت به راحتی صاحب منفعتی شد می توانید ...

به گزارش هفته نامه افق کویر؛ خلاقیت یا آفرینندگی یکی از موضوع هاي بسیار جالب و بحث برانگیز در حوزه هاي مختلف علمی به ویژه علوم تربیتی و ...

ابزار وجود یا جرأت ورزی به این معنی است که فرد بتواند از حق و عقیده خود بدون تجاوز به حق و عقیده دیگران حمایت کند. این مهارت ...

  با توجه به علاقه مردم به حوادث جنایی این هفته از جنایی ترین قاضی ایران مطلب می نویسم که بسیاری از نکات آن زنگ خطر و در ...

واقعیت آن است که تفکر انتقادی بیش از هر چه باید در مدارس پرورش و شکوفا شود. ما پدر مادرها باید بتوانیم زمینه تفکر انتقادی را در بچه ...