سرگرمی

سرگرمی

پاسی از شب گذشته خیابان ها خالی از جمعیت است. بی هدف قدم می زنم، باد سرد پاییزی می وزید، دستانم یخ کرده بود، انگار خون در رگهایم ...

راوی : ملوک زارع پور طراح: عذرا عسکری در زمان های قدیم پادشاهی زندگی می کرد که پسری به نام شاهزاده “کوروش” داشت. در آن زمان هیچ فردی، ...

راوی: اشرف زارع پور روزی روزگاری بود، در شهری پادشاهی زندگی می کرد، که این پادشاه سه دختر داشت، روزی پادشاه همراه با نوکرهایش برای شکار به جنگل ...

پولدارترین روستای آبادی «معدن آباد»؛ « میمنت آباد» است که این روزها دست به کارهای عجیبی زده است! من جمله،در یک اقدامی شگفت آور، دارهای برق را رنگ ...

«جارچی» آواز در داد که ایها الناس! بیماری مهلک از چین و ماچین در راه هست که انسان دچار حرارت بدن شده و سرفه افزون می گردد و ...

کم کم خورشید بیست ونهم بهمن درحال غروب بود وشب اول اسفند فرا می رسید کارهای نرگس در روز پنجه دو چندان می شد. بخصوص اینکه مادر بزرگ ...

سبب گریه روزی ملا با زنش سر سفره نشسته بودند . زن ملا قاشقی از آش داغ که جلویش بود به دهان برد و از بس گرم بود ...

هنگام عبور از خیابان خانم ها سمت راست را نگاه می كنند. سمت چپ را نگاه می كنند. از خیابان رد می شوند.  آقایان سمت راست را نگاه ...

  معما همراه با جواب   ممکن است شما فیلم های کاراگاهی را دیده باشید که کاراگاهها معماهایی را حل میکنند. این معماها این فرصت را به شما ...

اگر عاشق شعبده بازی هستید در ادامه مطلب با کوکا همراه باشید تا با ترفندی جالب و با استفاده از اعداد و ترکیب خاص چند رنگ، سفری کوتاه ...