سرگرمی

سرگرمی

در آبادی «معدن آباد» چند وقتی بود که گفته می شد، رئیس دایره «جنگ بانی» تغییر خواهد کرد وچون این چنین شد؛ اول آن کسی که مشتاق زیارتش ...

الف) سایه گسسته برای یادگیری چگونگی انجام این عمل، در ابتدای کار، ۱۰ مربع ۳*۳ را ترسیم می کنیم و به ترتیب از شماره ۱ شروع میکنیم. برای ...

«ممل»به «آقاتقی»گفت: دیروز «حاجی» در مسجد و در بین مومنین و مومنات عرض کرده اند که این طرح فاضلاب آبادی کاش از اول اجراء نمی شد! «آقاتقی»گفت:شگفتا ز ...

«ممل» گفت: «بلدیه» چه برنامه ای در پیش گرفته است «آقاتقی» به طعنه پاسخ داد: مگر برنامه های بلدیه چه اشکالی دارد؟ و ادامه داد: باز چه اتفاقی ...

ممل گفت: خساست معادن واقع در روستای معدن آباد دیگه نوبره! مدیرانش می گویند نداریم! چقدر باید بپردازیم!چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام! آقاتقی گفت: شنیده ...

آورده اند که در آبادی «معدن آباد» عرصه بر زارعین و کشاورزان سخت سخت شد! فریاد وامصیبتاه آنان به آسمان رفت و هیچ افاقه ای نکرد! ماجرا از ...

در ادامه مطلب جلسه گذشته ، بعد از پیدا کردن اشکال هندسی در کار اصلی، و رسم خط معیار، این اشکال را با دقت و فاصله درست، در ...

«ممل»گفت چندی پیش گذرم به «بلدیه»افتاد دیدم کارکنان بخش حسابداری هر کدام به مرخصی رفته و طلبکاران یکی پس از دیگری می آیند و وقتی وجه خود را ...

ممل به اقاتقی عرض کرد: این احوالات شهرک های آبادی هم تمامی ندارد! مشکل پس از مشکل! غصه بعد از غصه! دلشوره ها ی ادامه دار! گویی آسمان ...

در آبادی «معدن آباد»دو دهه هست که شهرک نشینی باب شده است! چگونه؟ عرض خواهم کرد: معدن آباد به واسطه ورود کارگران مهاجر جهت کار در معدن اشباع ...