سرگرمی

سرگرمی

هواپیمای طوفان زده کشیش سوار هواپیما شد. کنفرانسی تازه به پایان رسیده بود و او می‎رفت تا در کنفرانس دیگری شرکت کند. می‎رفت تا خلق خدا را هدایت ...

شتر ها حیواناتی قوی و توانمند هستند که تحمل زیادی در گرمای شدید دارند اما در زندگی این حیوان حقایقی عجیب وجود دارد که باید در مورد آن ...

  گوشت را آزاد كن از بزرگان عصر، يكي با غلام خود گفت كه از مال خود، پاره‌اي گوشت بستان و از آن طعامي بساز تا بخورم و ...

  معمای شماره ۱ ) در یک زمستانی جان جسد دوستش را در خانه او پیدا میکند. جان به پلیس گفته است که او در حال عبور از ...

ازبهلول پرسیدند لباسهایت چرک شده چرا نمی شوئی؟ بهلول جواب داد : بازچرک خواهد شد ! گفتند : مرتبه دوم بشوی . بهلول گفت : باز هم چرک ...

پیام تشکر از دوست   نمی‌دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت‌هایت بنویسم. نمی‌دانم چگونه تو را توصیف کنم. دوستی از جنس بلور، آسمانی و مهربان هستی، چقدر ...

ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چرا نمی خندی؟ “ممل” این شعر رامی خواند و دایره ایی هم در دست و گاهی هم می خواند: حاجي فيروزه، سالي ...

منطقه حفاظت شده کوه بافق به علت در برداشتن ارزشهای مختلف زیست محیطی از سالها پیش به طور غیر رسمی تحت کنترل اداره حفاظت محیط زیست استان یزد ...

معمای شماره ۱ ) در یک زمستانی جان جسد دوستش را در خانه او پیدا میکند. جان به پلیس گفته است که او در حال عبور از روبروی ...

كبوتر: كبوتر در خانواده ی بزرگ پرندگان پروازی قرار دارد. امامان بزرگوارما آب و دانه دادن يک كبوتر را مستحب و كبوتر را مظهر خوبی وپاكی می دانند. ...