سرگرمی

سرگرمی

داستان بر این است تا قدری بر حال دلم سخت بگریم؛چرا که گفته اند از تیغ تیز زنگی مست باید فرار کرد؛ چرا که او یا خود را ...

۱_ برای رسم الگو دامن پایه به اندازه های دور کمر، دور باسن، قد کمر تا باسن و قد دامن نیاز داریم. ابتدا ۲/۱ دور باسن اندازه زده ...

 در شماره گذشته هفته نامه افق کویر خواندید که حمید قصد ازدواج دارد و مادر او تصمیم گرفته خواهر و برادر را بده بستان کنند؛ اما حمید با ...

«ممل» آهی کشید و گفت: به گونه ایی گرانی زیاد شده که آدم هنوز مواجب (حقوق ماهیانه) نگرفته تمام می شود و واقعا می ماند چه کار کند تا ...

«ممل» گفت: «آقاتقی» شنیده اید که خیلی از کارها نیاز به همفکری دارد و نمی شود به تنهایی حل کرد. گفت: چگونه؟ «ممل» جواب داد: چند وقتی است ...

در قهوه خانه آبادی پسر«مشهدی علی» که قاطرسوار ماهری بود و با گاریش به این آبادی و آن آبادی می فت سر حرف را باز کرد و گفت: ...

در میان برخی از جوانان آبادی بگو و مگو هست که آبادی پایین دست قصد دارد تا جاده ایی دوبانده به آبادی خود می کشاند! «ممل» به «آقاتقی» ...

آفتاب در «معدن آباد» بسیار تند می تابید. به گونه ایی که در آفتاب ماندن همانا و سوختن همانا! جرات این که ظهرهنگام در آبادی قدمی بزنی نداشتی! ...

ممل بر حسب اتفاق گذرش به دارالتعلیم آبادی افتاد و بعد خدمت آقاتقی رسید و عرض کرد: برای امری به دارالتعلیم رفتم و مشاهده کردم جماعت نسوان سکان ...

«ممل» گفت: «آقاتقی» شنیده اید که رئیس «محبس خانه» زندانی برای «آبادی» در نظر گرفته است! «آقاتقی» گفت: خوب هست! چرا که شنیدم تخلف و جرم و جنایت ...