سرگرمی

سرگرمی

«خرید کردن» به‌ویژه برای خانم‌ها در بسیاری از  مجله‌ها و سایت‌های سبک زندگی به عنوان راهی برای «شاد شدن» و «بهتر شدن اوضاع و احوال آدم» معرفی شده ...

از باغ جا نمازم آهسته پر کشیدم رفتم به سوی باغی یک باغ سبز و خرم دیدم که گل در آن باغ روییده دسته دسته دیدم کنار گل ...

روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار گفت: «انسان‌ها از ترس ظاهر خوفناک من می‌میرند نه به خاطر نیش زدنم.» اما زنبور قبول نکرد. مار برای ...

هفته نامه افق کوير قصد دارد در هر شماره يکي از داستانهاي عاميانه را که بیش از ۵ نسل از آن گذشته است و تمامی آنها افسانه می ...

مسابقه شماره ۲ (افق کویر) نظرات و پیشنهادهای خود یا مهمانان نوروزی تان را درباره فضای شهری بافق؛ برای ما ارسال کنید. به سه نظر یا پیشنهاد برتر ...

حلوافروش و مشتری مردی، حلوافروش را گفت که کمی حلوایم به نسیه ده. حلوافروش گفت: بچش، حلوای نیکی است. گفت: من به قضای رمضان سال پیش روزه دارم. ...