آرشیو برایدی ۱۱, ۱۳۹۷

آرشیو روزانه: دی ۱۱, ۱۳۹۷

چرا طلاسازی در خون یزدی‌هاست؟

معاون میراث فرهنگی استان یزد گفته، روش‌های سنتی زرگری یزدی از جمله آثاری است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. طلای با عیار ۲۰ در ایران تنها در استان یزد تولید می‌شود و بیشتر طلاهای ...
0
اجتماعی

برای ایجاد یک جامعه سالم بهداشتی موضوعات را باید به کف اجتماع و محلات برد. این شعار وزارت بهداشت و درمان کشور است که اکنون به این نتیجه رسیده برای این که مشکلات و مسایل بهداشتی جامعه سالم ...
0