آرشیو برایبهمن ۱۰, ۱۳۹۸

آرشیو روزانه: بهمن ۱۰, ۱۳۹۸

اجتماعی برگزیده

«ممل» به «آقاتقی» عرض کرد: آقاتقی این روزها حال و روز «معدن آباد» به ساز نیست! وقتی وارد یک اداره ایی می شوی رئیس آن اداره خودش از کمبود و مشکلات و نداری ها می گوید! یعنی اگر ...
0
اجتماعی برگزیده

به گزارش هفته نامه افق کویربرخی از ورزشکاران کارخانجات تعمیرات لوکوموتیو بافق در تماس هایی با دفتر هفته نامه افق کویر ، نسبت به بستن شهریه بر باشگاه ورزشی این شرکت اظهار گلایمندی کردند. یکی از این ورزشکاران ...
0
اجتماعی برگزیده

در شماره ۹۱۹ به تاریخ ۲۲ دیماه سالجاری، گفتگویی با رئیس هیئت امنای امامزاده عبدا… بافق انجام شد و رئیس هیئت امناء توپ کم کاری در این آستانه را به زمین گذشتگان و مسئولین قبل انداخت و گفت: ...
0