آرشیو برایتیر ۵, ۱۳۹۸

آرشیو روزانه: تیر ۵, ۱۳۹۸

اقتصادی برگزیده

به گزارش هفته نامه افق کویر، علی اکبر رحمتیان رئیس جدید جهاد کشاورزی بافق به مناسبت ۲۷ خرداد روز جهاد کشاورزی طی نشستی با اصحاب رسانه به بیان گوشه ای از فعالیتهای این اداره در سال گذشته پرداخت ...
0
استقبال شهروندان از کتاب های روانشناسی

به گزارش هفته نامه افق کویر، یک ماه از برگزاری نمایشگاه کتاب در حسینیه امامزاده می گذرد دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ برای تهیه گزارش، خبرنگار هفته نامه افق کویر به نمایشگاه مراجعه نمود: افق کویر: لطفا خودتان را ...
0
اقتصادی برگزیده

به گزارش هفته نامه افق کویر، با توجه به اهمیت مسکن و دغدغه جوانان در این خصوص خبرنگار هفته نامه افق کویر با ” کاظم فتوحی” رییس اداره مسکن و شهرسازی به گفتگو پرداخت: افق کویر:برای ثابت نگه ...
0
اجتماعی برگزیده

به گزارش هفته نامه افق کویر، هنرمندان زیادی در ایران به صنایع دستی مشغول هستند. برای بهتر شدن صنعت صنایع دستی باید سرمایه گذاری بیشتری دراین زمینه انجام شود. صنایع دستی می تواند در صورت سرمایه گذاری بخش ...
0